Młodym ludziom brakuje doświadczenia zawodowego. Trudno wymagać od osób, które kończą technikum bądź wyższe studia, żeby miały doświadczenie zawodowe. Firma HTS Sp. Z O.O. Sp. K. zatrudnia ludzi młodych, którzy nie posiadają jeszcze doświadczenia w zawodzie. Osoby młode są zatrudniane na umowy o pracę. Zdobywają doświadczenie i kwalifikacje potrzebne w zawodzie spedytora.